De seneste 2 år har RelationMedia arbejdet hårdt for at kunne kvantificere værdien af Trade Marketing aktiviteter og hvordan disse påvirker salget. En rejse som har ført dem forbi Boston Consulting Group og flere andre eksperter, for at få godkendt & trykprøvet deres model.

CatMan Solution arbejder med at kunne skabe synlighed for hvorfor netop salget går op eller ned, ved brug af multiple data kilder – herunder POS data, TilbudsData, Promotion data, CRM data, vejr data, åbne data og egne Salg ind data. Derfor er det også naturligt for RelationMedia og CatMan Solution at indgå et strategisk samarbejde, da begge virksomheder er førende indenfor hver deres felt og begge ønsker at påvise hvordan salget bliver påvirket af flere elementer.

catman_and_relationmedia
På billedet ses: Nils Thott, Ole Norré, Erik Svensen & Christian Goldschmidt

”Det var oplagt for RelationMedia at indgå et strategisk samarbejde med CatMan solution, da de virkelig har rykket deres virksomhed de seneste år og klart er førende indenfor deres felt. Ligeledes havde vi flere fælles kunder som ønskede at vi indgik et fælles samarbejde, da vi begge leverede Dashboards med komplekse data. Vi så dermed en klar fordel for vores kunder i at kunne sammenkøre disse dashboards, hvilket sammenkører data der kan påvise hvorfor salget bevæger op eller ned.”
udtaler CEO RelationMedia, Christian Goldschmidt.

Samarbejdet består ydermere i tæt strategisk sparring omkring hvordan vi sammen kan bidrage til at øge indsigten i et kompleks retail marked ved brug at flere forskellige datakilder. Dagene hvor man ikke vidste hvad der præcis påvirkede salget er ved at være slut.

”For at forstå og ikke mindst handle på viden fra de mange datakilder som der er til rådighed, er vigtigheden af en effektiv og hurtig datahåndtering utrolig vigtig. Jo bedre denne proces kan automatiseres og valideres – jo før kan effekten måles og ageres på. Jeg ser meget frem til vort samarbejde med RelationMedia, hvorved vi kan sikre at dataene kan integreres på en effektiv og strømlinet måde” – udtaler CEO CatMan Solution, Erik Svensen

Kontakt for yderligere information:

Commercial Director CatMan Solution
Nils Thott
Phone: +46 76 536 80 99
E-mail: nils.thott@catmansolution.com